Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2021 17:49, số lượt xem: 56

Cứ nhớ mãi một lần về Phong Hoá,
chân lần theo máng nước bắc ngang sông.
Đêm không ngủ, tình bâng khuâng đất lạ,
ngỡ như nghe ai gửi chút hương buồn...

5/1972