Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2021 06:49, số lượt xem: 50

Ào ào phố thị chen nhau,
người đi kít rịt, nhiều màu áo mưa.
Sao em đứng lại như chờ
đợi ai trong đám đông người kẹt xe?
Đầu không mũ nón mưa che,
chân trần đi đất, nước đè lên chân.
Thương em anh đứng tần ngần,
ước gì làm dép lót trần chân em,
Ước gì tát nước, nâng chân,
thì anh cũng thể, không ngần ngại chi.
Chốc rồi đã thấy em đi,
với người em đợi từ khi kẹt đường.
Lòng thầm, tôi mãi vấn vương...

Hà Nội 2018