Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2021 06:15, số lượt xem: 48

Chiều ngồi đếm lá cây rơi,
ngõ buồn phố thị vì người không sang.
Bóng ai tắt nẻo cuối phường
để ai đứng lặng bên đường không ai.