Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/03/2023 08:02

Tết nào cũng đến Hàng Bồ
Bâng khuâng lại nhớ ông Đồ ngày xưa
Vỉa hề lất phất xuân mưa
Chiếu manh một mảnh mà chưa ai ngồi
Liễn Hoa tiên sẵn từng đôi
Tường treo câu đối đợi người đến xem
Mực tàu, giấy đỏ, hương lên
Áo the khăn xếp bút nghiên ngồi chờ.