Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/07/2021 06:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 16:02

Chớp giông táp mặt.
Chân trầy gót rách tháng năm,
đãy nhà ngày xách đêm nằm gối lưng.
Cõi người không chút thổ phần,
bát hương lấy khói khấn thầm gửi đâu?