Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2021 06:30, số lượt xem: 38

Chớp giông táp mặt.
Chân trầy gót rách tháng năm,
đãy nhà ngày xách đêm nằm gối lưng.
Cõi người không chút thổ phần,
bát hương lấy khói khấn thầm gửi đâu?