Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2021 06:33, số lượt xem: 33

Lưng áo vai gầy,
chân níu rơm khô,
tay trầy điếng nắng.
Mùi xưa xa vắng,
xót xa phận thừa.