Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 06:16, số lượt xem: 47

Gió giật luỹ tre, gió ngất.
Mưa vùi bãi chuối, mưa tuôn.
Mái tranh nước dội, mái nát.
Thân đơn giường quạnh, thân buồn.