Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 06:09, số lượt xem: 27

Mộng tàn đã mấy năm qua,
để anh vét nốt trải ra chiếu nằm.
Phòng khi em ghé về thăm,
buồn chung góp lại tấm chăn đắp cùng.