Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2021 06:46, số lượt xem: 42

Tuổi già ngủ mót suốt đêm
những mong nuôi mộng dài thêm vài lần.
Củi khô giữ lấy lửa mòn,
thân đơn níu lấy chăn đơn thay người.
Giật mình một tiếng lá rơi,
mong manh mộng cũ nối rồi lại tan.

ThanhTrì 2020