Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/03/2023 16:12

Chiều đến tự bao giờ.
Nắng chảy tràn máu huyết
Đêm đến tự khi nào
Áo nhung quàng mộ huyệt
Bất kể em lúc nào
Vẫn sao mai tinh khiết
Dẫu gặp anh ở đầu
Cũng trời thu trong suốt.