Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:27, số lượt xem: 33

Nhờ buồn đến với buồn thôi,
biết đâu buồn giúp buồn tôi đỡ buồn.
Nào hay buồn lại buồn hơn.
nỗi buồn thêm bạn buồn luôn cả buồn