Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2021 06:01, số lượt xem: 72

Nhớ gần, nhớ ít đã đành.
Nhớ xa, nhớ lắm dễ thành bỏ đi.
Nhớ đầy là nhớ làng quê.
Nhớ vơi là nhớ tình hờ của em.
Nhớ bâng khuâng người không quen.
Nhớ day dứt nhớ nhận tiền người cho.
Mai sau vẫn nhớ, vẫn chờ,
bởi nhân gian nhớ ngày giờ tôi đi.

Thanh Trì cuối năm 2020