Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:37, số lượt xem: 57

Nặng bước chân xưa ngày ứng thí,
chia tay buổi ấy mẹ đang thì.
Lẽ nào đợi bóng con ra cửa,
đò giục mà cha nỏ muốn đi.