Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/08/2021 06:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 16:39

Nhớ người xa lắm người ơi,
lấy ai để hỏi khung trời năm xưa?
Mùng tơi tím dậu còn lưa?
Vầng trăng đêm ấy bây giờ ra sao?
Chiều hôm còn giặt cầu ao?
Tình riêng còn giữ câu nào nữa không?