Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2021 14:24, số lượt xem: 39

Bước chân đã lạnh sương chiều xuống,
chợt nhớ thu nào bạn đến thăm.
Nửa be rượu cũ chưa kip uống,
câu chuyện đồng môn kể mấy lần.