Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:44, số lượt xem: 36

Gặp mà chẳng thể nhìn nhau,
sợ đôi mắt chạm lại đau tim mình
Gặp mà lại cứ lặng thinh,
sợ câu gió thổi, lời chìm đáy sông!
Gặp rồi mà cứ như không,
như trời, như đất, tận cùng nỗi xa.