Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2021 07:28, số lượt xem: 55

Khuya đêm, ngõ lạnh gió về,
như từ ngày ấy, đường quê, đứng chờ,
Bến Đình, chẳng có ai ra,
chỉ nghe xao xác lá đa rơi nhiều.

2/2019