Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 15:16, số lượt xem: 38

Chợt nhìn vào cõi tình ta,
nhìn gần thấy ảo, nhìn xa thấy gần.
Nhìn em rất đỗi phân vân,
nửa phần bụi phủ, nửa phần trăng phôi
nửa buồn đang đợi chờ tôi,
nửa vui đi đến bên người mới quen,
nửa mắt có nắng hắt lên,
nửa con ngươi lại tối đen mây mù.
Lẽ nào nhìn thực ra hư,
nhìn hư ra thực, hoang vu cõi người?
Thôi thì tôi chỉ nhì tôi,
không nhìn ai cả, cõi đời cũng không.
Để cho  lặng hẳn cõi lòng.