Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 13:29, số lượt xem: 47

Anh xa xôi ngàn dặm,
em quẩn quanh sân nhà.
Ở hai đầu thăm thẳm,
đăm đắm nhìn trăng qua.