Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:20, số lượt xem: 41

Chỉ còn chiếc bóng theo ta,
đang tìm chốn nghỉ, dẫu là một đêm.
Cùng ta bóng ngả lưng thềm,
căn nhà ai bỏ hoang bên cuối trời.