Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/06/2022 08:38

Anh nguyên bơi trong hai khoé mắt,
phiêu du cho thoả một thời.
Em nguyện chìm trong con tim khát,
đắm say cho hết một đời.