Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:10

Ngoảnh đi tình dại
Ngoảnh lại tình khôn
Thương nhau suốt mấy năm trường,
được mất chi nữa,thiệt hơn đâu bằng.