Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:13, số lượt xem: 44

Bao năm gót nhọc về làng cũ,
chiếc đãy quê đeo lếch thếch vai.
Ngỡ tưởng vinh quy cờ xí rợ,
với võng em cùng vó ngựa quay.