Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:25, số lượt xem: 42

Ơi bến đò xưa, khuya đêm ai gọi,
ngỡ sông xưa chưa bao giờ thôi chảy!
Ơi gốc đa xưa, gió chờ trăng tới,
ngỡ em xưa chưa bao giờ thôi đợi.

Thanh trì 2020