Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 06:51

Sinh ra đầu tháng trăng nôi ủ
Gặp lá thu rơi lót ổ nằm
Ấu thơ uống giọt sương khuya lạnh
Ngấm nỗi tâm thương của thế gian.