Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 15:28, số lượt xem: 58

Người xa ta cuối cùng,
là em hay là ngõ,
là trăng hay là gió,
hay là người đắp mộ?
Người xa ta cuối cùng,
chính là ta bữa đó!