Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2021 06:39, số lượt xem: 48

Thành phố rộ mắt đèn lên chớp chớp,
Bóng người đi ken chặt bóng người trôi.
Em hối hả về cuối đường Láng khuất,
anh theo sau bóng nhập lại một người.