Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/06/2021 06:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/10/2021 07:47

Người già như kẻ đi xa,
người gần không đợi, người xa không chờ.
Sống gàn tính lại ấu thơ,
chân tay rêu nổi, tóc khô, mắt mờ.
Lửa ngoài đời nóng không vô,
chưa heo may đã co ro thân buồn.
Mùa đông thường đến sớm hơn,
giường rơm, ổ rạ ấm hồn giá băng.
Phòng khi giã biệt nhân sinh,
giữ cho phong độ hiển linh sau này.


Thanh Trì 2020