Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 08:48

Vất vương nắng tái,
ngõ tre thở dài.
Liêu xiêu nhà nhỏ,
người buồn khôn nguôi.