Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:34

Giữa trời khuya giá lạnh
Đá ghì chặt lấy nhau
Trở về nhà trống vắng
Người bỏ ta khi nào.