Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/03/2021 08:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/10/2021 13:00

Vẫn biết người đi ngoài cõi nhớ,
người về đâu chỉ bấy nhiêu thương.
Sông xa, bến lạ, đầm sương lạnh,
ngõ vắng, thềm đơn, ngập lá vàng!