Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 06:14, số lượt xem: 37

Vẫn biết người đi ngoài cõi nhớ,
người về đâu chỉ bấy nhiêu thương.
Sông xa, bến lạ, đầm sương lạnh,
ngõ vắng, thềm đơn, ngập lá vàng!