Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 06:36, số lượt xem: 45

Mai này nhớ chỉ cho con thấy,
xóm cũ ngày xưa ta gặp nhau.
Chẳng chắc đời sau còn ước vậy,
yêu thương đâu gắn một ngõ nào.