Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2021 06:57, số lượt xem: 52

Gió thổi cầu ao, chao lá trúc,
trăng lay cau lóng, bóng hoa rơi.
Không gian ngập ngát mùi hoa hạ,
ngõ nhỏ nhà ai chật tiếng cười.