Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2021 06:10, số lượt xem: 44

Đường về gầy cả vầng trăng,
hàng cây trụi lá thở bằng cành khô.
Thương  ai một thoáng mơ hồ.
Nhớ ai tựa cửa ngóng chờ xuân sang.