Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2021 06:37, số lượt xem: 70

Ngày xưa ở bến sông này,
bàn tay níu tuột bàn tay ai rồi.
Người  đi khuất bốn phương trời,
người về côi cút một đời hoàng hôn.