Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 06:15, số lượt xem: 26

Đường thôn ngày ấy hoa đầy nắng,
ai đứng chờ ai cả tháng hè.
Lối xóm ngày xưa trăng lịm gió,
ai nép vào ai suốt ngõ khuya.

Thang Trì 2020