Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2021 05:59, số lượt xem: 39

Ngày về không ai đợi,
làng xưa xa lâu rồi,
Trời chiều sương rạng tím,
một chùm mây cũ trôi.
Có bông hoa nở vội,
chớp chớp như mắt ai,
hay là em đang tới,
như thuở nào gặp tôi.