Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2021 06:23, số lượt xem: 33

Quãng sông năm ấy đi năm ấy,
tay nải vai đeo mắt rực trời.
Chẳng ngoái phía sau người đưa tiễn,
buồm bay theo gió khúc ra khơi.
Ai ngờ sông ấy nay quay lại,
chéo áo người đưa lảng vảng trôi.
Tay nải bóng vờn trong mắt bụi,
khói nhang ai thắp phía không người.