Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/08/2022 17:11

Từ thuở thân son về Hà Khẩu,
gót đỏ còn in bãi Phúc Tân.
Ngàn năm dáng nữ xanh Tô Lịch,
nay để rong rêu tấp mấy phần.