Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 06:51, số lượt xem: 45

Lác đác chân trời sao ngủ muộn,
đường xa bụi vướng lá trăng rơi.
Cả đời phiêu dạt không nương chốn,
một kiếp hồn neo bến một người.