Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 05:58, số lượt xem: 34

Nay mai hồn mộng rong chơi khắp,
nhà cỏ xanh lên yên chỗ rồi.
Em có tạt về thì hẹn trước,
để anh còn kịp đón vào chơi.