Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2021 06:07, số lượt xem: 41

Nợ đời chưa trả cho ai,
năm chày tóc đã nhuốm đầy hoa sương.
Trời sinh phải kiếp đoạn trường,
đành đi cho hết nẻo đường đa đoan.