Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2021 09:02, số lượt xem: 69

Ra đi không hẹn trở về,
Đất lành chim đậu là quê mình rồi.
Nào hay tâm tưởng cội rơi,
đã tim hoá lá một đời nỗi quê!

Hà Nội 2019