Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2021 06:18, số lượt xem: 48

Trăng dựng màu bến nước,
sóng khoả dáng ven bờ.
mắt lá nghiêng ngõ trúc,
để lòng ai rối tơ...