Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2021 14:33, số lượt xem: 53

Gió hoang vu thổi rơi chiều,
con đường heo hút bao điều hoang vu.
Tiễn em vào khuất cửa chùa,
anh nghe lòng chất hoang vu cõi mình.