Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2021 06:57, số lượt xem: 77

Ơi con sông Phương Tích,
chảy về phương nào rồi?
Nỗi hờn trong lau lách,
của sông hay của tôi?

2/ 2019