Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2021 06:10, số lượt xem: 28

Thuyền Vinh đợi mãi không về,
Gà vừa cạn tiếng, chó khuya sủa buồn.
Trăng hạ tuần rụng cuối thôn,
chờ anh em đứng đã mòn bến quê.