Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2021 06:54, số lượt xem: 62

Ghét cái tháng sáu vô cùng,
nóng chi, nóng lạ nóng lùng, suốt đêm.
Võng này là võng nhớ em,
kẽo cà kẽo kẹt...suốt đêm tiếng buồn.
Ta như một kẻ không hồn,
giật mình nghe tiếng gà dồn hết canh.

Quảng Bình đêm 19-6-1972